İcra Takibi | Dinamik Yaşam
İcra Takibi | Dinamik Yaşam

Herhangi bir ticari faaliyet neticesinde ya da borç durumunda, alacaklı ile borçlu arasında yapılan bu işlemin kurallara uygun olarak ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılır.

Diğer bir ifadeyle borçlu kişi, borcunu zamanında ödememesi durumunda alacaklı kişi, devletin gücü ile bu alacağını tahsil etme yoluna gidebilmektedir. İcra takip işlemleri, İcra Müdürlüğü’ne başvuru ile başlatılır. Ancak icra takibinin başlatılabilmesi için borca dair delil sunulması gerekir. Yani alacaklının alacağını gösteren bir belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir. Bu şart bazı durumlarda değişmektedir.

 

İcra Takip Yöntemleri

 

İcra takibi, resmi olarak iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar ilamlı ve ilamsız icra işlemleridir. Mahkeme kararına istinaden başlatılan icra türüne ilamlı icra denmektedir. Mahkeme kararı olmadan alacaklı kişinin, alacağını tahsil etmek için başlattığı icra işlemlerine ise ilamsız icra denmektedir.

 

İlamsız İcra Yoluyla Takip İşlemleri

 

Alacaklı kimsenin alacağına dair poliçe, senet, çek ya da mahkeme kararı olmayan alacağı rehinle ya da bir ipotek yoluyla alamamışsa, alacaklı kişi resmi prosedürlere uyup, İcra Müdürlüğü’ne başvuru yaparak alacağını tahsil etmek için genel haciz yoluyla takip işlemini başlatabilir.

Burada önemli olan husus; icra takibinin başlatılabilmesi için alacaklının alacağına dair bir belgeyi eklemesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak alacaklının, alacağına dair taahhütname, sözleşme gibi evraklar mevcut ise takip işlemi süresinde kişinin kendisine faydalı olabilmesi için eklenmesi gerekir.

İlamsız icra takibi için yetkili icra dairelerine başvuru yapılır. Alacaklı ve borçlu arasında geçerli bir yetki sözleşmesi olmadığı hallerde ise takip işleminde borçlunun yerleşim yerindeki icra müdürlüğü yetkilidir.

Taraflar arasında bir sözleşme kapsamında işlemler yapılmışsa, sözleşmenin geçerli olduğu yerin icra dairesine de başvuru yapılabilir. Şayet yetkisiz bir icra müdürlüğü tarafından takip işlemi başlatılmışsa borçlu kimse yasal süre içerisinde itiraz etmediği durumlarda bu icra mahkemesi de yetkili olmaktadır.

 

İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

 

Alacaklı kimse, alacağını tahsil etmek amacıyla borçlu hakkında icra takibine İcra Müdürlüğü yoluyla başlatır ve müdürlük borçlu kimseye ödeme emrine dair tebliğ gönderir. Borçlu kimse, borçlu olmadığının düşünüyorsa bu ödeme emrine itiraz edebilir. İlamsız icra takibinde borçlu kimse itirazına ödeme emrini gönderen icra dairesine yapmalıdır.

İtirazı yapan kişi, itiraz dilekçesinde hem borca itiraz edebilir hem de tebliğ gönderen icra dairesinin yetkisiz olduğunu da belirtebilir. Bu iki husus beraber itiraz dilekçesinde yer almalıdır. Yapılacak bu itiraz işlemlerinin yazılı olması şarttır. İtiraz işlemlerinin tebliğin yapıldığı tarihten itibaren, 7 gün içerisinde yapılması gerekir.

 

Haciz ve İcra Ödeme Emri

 

Haciz işlemleri, İcra Müdürlüğü aracılığıyla alacaklı kimsenin alacağını tahsil etmek için yaptığı başvuru neticesinde İcra Müdürlüğü yetkilileri tarafından borçlunun mallarına el konulması işlemidir. İcra ödeme emri ise, bu emrin tebliğ edildiği kişinin borcunun olduğu ve bu borçtan dolayı takip başlatıldığı anlamına gelmektedir.

 

İcra Emri ile Ödeme Emri Arasındaki Farklar

 

İcra emri ya da ödeme emri her ikisi de borçlu kimsenin, borcunu bulunduğuna ve bunun da İcra Müdürlüğü yoluyla tahsil edileceğini bildiren resmi belgelerdir. İlamsız icra takip ve çek, senet, poliçeye özgü takip işlemlerinde ödeme emri belgesi borçluya gönderilir, ilamlı takip işlemlerinde ise gönderilen belge icra emridir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz