Spiritüel Nedir Nasıl Yapılır
Spiritüel Nedir | Spiritüalizm Neye İnanır

Farklı perspektiften bakış sunan bir öğreti olarak spiritüel nedir? Geniş bir kavram olup genel anlamda kişinin ondan daha yüksekte gördüğü şeye bağlılık duygusu geliştirmesini anlatır. Aslında hayatımızdaki anlamın nerede olduğu ve onu nasıl bulacağımıza dair bir arayışı kapsıyor. İnsan manevi yönü olan bir canlıdır. Ruhumuzdaki kıvılcımlar ve iç enerjimiz bizi ayrı kılan unsurlardandır.

İnsanlar için maneviyatın önemi büyüktür. Ayrıca kişisel ve toplumsal hayatta oldukça geniş bir yere sahiptir. Kişinin kim olduğunu keşfettiği parçasıdır da denilebilir. İnsan maneviyatına dönük olan spiritüellik için farklı tanımlar mevcuttur. Ancak en önemli ve öne çıkan özelliği hayatı anlamlandırmadaki duruşudur. Hayat bilinmezliklerle dolu olsa da kişi kendi maneviyatını geliştirerek bir cevap arayacaktır.

Maneviyat yakalamada temel hususlar bulunmaktadır. Bunlara sahip olmak önem kazanıyor. Anlamını yitirmiş bir hayat yaşamaya değer değildir. Bunun için bir anlam bulmak yoksa da yaratmak gerekir. İnsanların hepsi hayatların bir döneminde kimlik, umut ve acı ile ilgili konulara merak duymuştur. Peki, spiritüel nedir? Genel olarak manevi kimliği güçlendirmek üzerine çalışan ve hayat hakkında derin bir görüş geliştirmeye dönük doktrindir.

Spiritüel Ne Anlama Gelir?

Hayatı ve insanı anlamaya yönelik pek çok soru sorulmaktadır. Bu soruları kişinin kendisine yönelmesi ve cevap alması maneviyatın şekillenmesinde büyük rol oynuyor. Bu yön ayrıntılı incelemeye de açıktır. Kişinin diğer insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle ve kutsal unsurlarla ilişkisi ve iletişimi yaşama yön veren unsurları görme noktasında etkili olmaktadır.

Kişinin ruhsal durumunu ifade etme biçimi kendi yaşantıları ve kültürel değerleriyle şekillenmektedir. Her insanın kendi maneviyatını ifade etme tarzı farklılık gösterir. Kimi dini sembollere tutunurken kim ide daha bireysel veya topluluk ritüellerine katılır. Maneviyatı keşfetmenin tek yolu ise din değildir. Spiritüel nedir? Sorusu noktasında insanların ruhlarını besleyecek başka yöntemler olduğu biliniyor.

Spiritüel Nedir
Spiritüel Ne Anlama Gelir?

Kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayacak ve sağlıklı ilişkiler kurabileceği alanlarının olması önemlidir. Bunun yanı sıra kişinin kendini sanatsal olarak ifade etmeye yönelmesi de maneviyat üzerinde olumlu etki yapar. Kitap okumaları ve yaşamın gizemleri hakkında sohbet etmek de spiritüalizm kapsamında geliştirilen etkinliklerdir.

Spiritüalizm Neye İnanır?

Geniş bir tanımlamayla tinsellik ile ilgilenen spiritüalizm, ruhani konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Dini kavram olarak değerlendirildiği takdirde oldukça kısır bir anlamda kaldığını söylemek mümkündür. Diğer dünya ya da sonsuzluk gibi ruhsal kavramlar dini anlam olarak geçebilmektedir. Ruhani oluş ve ruhçuluk olarak da geçen bu terim bazı yerlerde materyalizmin karşıtı olarak da kullanılabilmektedir.

Varoluş kavramı üzerinde duran bu anlayış bazı psikologlar tarafından kişinin kendi varlığını fark etme süreci olarak tanımlanmıştır. Yani kişi varlığının ayrıcalıklarını bilir ve kendi gücünün farkındalığıyla hayatını sürdürür. İnsan kendi benliğini aşan bir gerçeklik ve önemli olmayı savunmaktadır. Madde ötesiyle ilgilenen bu alan uyanış, fark ediş ve keşfetme gibi konuları da ele alıyor.

Dini maneviyattan ayrılan en önemli noktası ise sorgulayıcı tutamda yatar. Yani spiritüel nedir? İnanarak kabul etme durumu ve ruhsal konularda bilinçli eylemlerde bulunma halidir. Savundukları önemli görüşlerden bir tanesi de aracıya yer olmasıdır. Yani belli bir grup içinde yer almadan da etnik hayta biçim devam ettirilebilir. Ruhsal gerçekliği bilme ve materyalist düşüncelerden uzaklaşma olarak da öne çıkıyor.

Spiritüel Zeka Ne Demek?

Kendini gerçekleştirme tanımı Maslow ihtiyaçlar piramidinin son noktasını oluşturuyor. Kendini gerçekleştiren insan mutlu ve tamamlanmış insandır. Manevi bir durum olan kendini gerçekleştirme kişinin bilgeliğini, yaratıcılığını ve hoşgörüsünü öne çıkardığı durumdur. Burada kişisel tatminden çok anlamsal bir bütünlük ve diğer insanlara yardım söz konusudur.

Tinsel zeka, kişinin kendini iyi ifade ederek hayatını değerli kılacak bir amaç bulmasına yardım eder. Çevre ve kişinin benliğiyle uyum için olunması bu zekanın yardımıyla gerçekleşiyor. Empati duygusunun burada büyük önem taşıdığını belirmek gerekir. Ruhsal zekayı idare eden ilkelerin tanımlanması ve belirlenmesinde bazı noktalar sivrilir.

Kendi farkındalığını arttırmaya yönelik çalışma alanı olan spiritüel nedir? Bu soru kapsamında ruhsal zeka ilkelerini de anlamak gerekiyor. Kişinin ne inandığı ve onu neyin tanımladığını bilmek bunlardan bir tanesidir. Kendi prensiplerini oluşturmak ve buna göre hareket ederek sonuçları üstlenmek de bunun içindedir. Korku ve endişeden arınık bir zihne sahip olmak bu zekaya sahip kişilerin özellikleri arasında yer alıyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz