Taahhüdü İhlal Suçu Hakkında Detaylar
Taahhüdü İhlal Suçu Nedir | Dinamik Yaşam

Bir borçlunun alacaklı ile arasında icra dairesinde hazırlanan belirli taksitler çerçevesinde ödeneceğine dair bir yazılı taahhüttür. Özetle borçlunun borç miktarını taksitlendirmesidir.

Borçlunun icra dairesinde yazılı ödeme sözüne uymayıp ödemede bulunmaması durumunda taahhüt ihlal edilmiş olacaktır. Böyle bir durumda alacaklı taraf taahhüdü ihlal davası açacaktır. Taahhüdü ihlal davası ihlal suçunun oluştuğu tarihten itibaren 1 yıl, öğrenildiği süreden itibaren 3 ay içerisinde açılmak zorundadır.

Taahhüdü İhlal Suçunun Cezası

Taahhüdü ihlal bir icra suçudur. 2004 sayılı icra iflas kanunu ile düzenlenmiştir. Borç takip işlemlerinin sağlıklı ilerlemesi gereği borçlunun kötü niyetli davranışlarını da olabileceğinden taahhüdü ihlal suçu düzenlenmiştir. Taahhüdü ihlal suçuna istinaden borçlunun cezalandırılabilmesi için yetkili mahkemeler o bölgede bulunan icra mahkemeleridir. Borçlunun herhangi bir nedene bağlı olmaksızın taahhüdü ihlal etmesinin cezası 3 yıla kadar paraya çevrilemeyen, ertelenemeyen hapis cezasıdır. Borçlu hapis cezası başladıktan sonra bir kısmı ya da tamamını öderse tahliye edilir. İlgili Link: Ortak Velayet Nedir?

Taahhüt Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Taahhüdü İhlal Suçu

-Borçlu hakkında kesinleşen bir icra takibi olmalıdır.

-Borçlu ve alacaklı ya da vekilinin ödeme konusunda icra müdürü önünde uzlaşmaya varmaları gerekir.

-Borç para borcu olmalıdır.

-Borçlunun ödeme taahhüdüne esas olan meblağ belirlenmelidir. Faizler, vekalet ücreti, icra harç giderleri de dahil edilmelidir.

-Borcun ödenmesine ilişkin taksitler ve tutarları bütün borcu karşılayacak şekilde olmalıdır.

Sadece ödeme emrinde gösterilen meblağ ile hazırlanan taahhüt sözleşmesi geçerli değildir. Borçlu taahhüt sözleşmesini kendi imzalamak zorundadır. Bir yakını borçlunun yerine imzalayamaz.

İki tür taahhüt bulunur. Birincisi, alacaklının kabulüne bağlı taahhüttür. Bu taahhüt şeklinde borçlu hacizden sonra eşit taksitlerle ödemeyi taahhüt edip alacaklı da kabul ederse ilk taksiti ödedikten sonra taahhüt gerçekleşir. Ve zamanında ödeme yapılmaması durumunda taahhüdü ihlal suçu gerçekleşmez.

İkincisi alacaklının kabulüne bağlı olmayan taahhüt, hacizden önce veya sonra taksitle ödemeyi taahhüt eden borçlunun bu talebi alacaklı tarafından kabul edilirse taahhüt gerçekleşmiş olur. Takip kesinleştikten sonra ödeme taahhüdü ihlal edilirse suç oluşur.

Taahhüdü ihlal suçu şikayete bağlı bir suçtur.

Alacaklı suçu öğrendiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde yetkili icra dairesine şifahi ya da ya da olarak başvurur. Dilekçesini icra mahkemesine verir ya da şifahi olarak mahkemeye başvuruda bulunur. Şikayet dilekçesinde şikayet edilen eylem açıkça belirtilmelidir. İcra dosyası ile beraber delillerle ek yapılmalıdır.

Taahhüdü ihlalde verilecek kararlar; borçlunun cezai ehliyeti olmalıdır, alacaklının şikayetinin usulüne uygun yapılması, borçlunun suç unsurlarının oluşmuş olması, ödeme taahhüdünün para alacağına ilişkin olması ile borçlunun üç ay tazyik hapsi cezası tatbik olunur. İlgili Link: İcra Takibi Aşamaları

Borçlu taahhüdü ihlal suçu işlemedi ise, icra takibinin geçersizliği, borcun para borcuna ilişkin olmadığı, ödeme taahhüdünde toplam meblağın(faiz, vekalet ücreti, icra harç ve giderleri) tam olarak belirtilmediği, takip dosyasının işlemden kalktığı tespit edilirse alacaklının şikayet talebi reddedilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz